Orientačný výpočet energetického príjmu

img

Energia, ktorá je pre naše telo ideálna sa skladá zo základnej nutričnej potreby, ktorá na nazýva „kľudový metabolizmus“. Je to množstvo energie, ktorú potrebujeme k zachovaniu základných životných funkcií napr. k dýchaniu či činnosti srdca. K základnej nutričnej potrebe patrí energia, ktorú potrebujeme na svalovú prácu a ďalšiu telesnú aktivitu.

Ukážeme Vám ako si aspoň ORIENTAČNE môžete i sami doma vypočítať Vašu potrebu energetického príjmu.

V prvej tabuľke nájdete podľa veku a pohlavia Vašu základnú nutričnú potrebu. V tabuľke č.2 sú uvedené hodnoty faktoru pre ležanie, sedenie, státie, chôdzu a aktivity pracovné i voľno-časové. Celková denná potreba je súčtom trvania týchto aktivít.

DO KTOREJ SKUPINY PATRÍM?

Tab.1. Základná nutričná POTREBA podľa pohlavia a veku (BMR).

Základná nutričná potreba (Kcal/deň)
vek ženy muži
19 – 24 1390 1820
25 – 50 1340 1740
51 – 64 1270 1580
nad 65 1170 1410

Výpočet v kJ = Kcal x 4,2

Tab.2. KOEFICIENT pre rôzne pracovné činnosti a aktivity vo voľnom čase

Pracovná záťaž a záťaž vo voľnom čase koeficient príklady
Výhradne sedavý alebo „ležiaci“ spôsob života 1,2 Spánok
Výlučne sedavý spôsob života bez voľno-časových aktivít 1,4 – 1,5 Úradníci, THP pracovníci
Sedavá činnosť s občasnou ľahkou činnosťou v stoji alebo chôdzi 1,6 – 1,7 Laboranti, vodiči, študenti, pásová výroba
Činnosť predovšetkým v stoji a v chôdzi 1,8 – 1,9 Predavači, čašníci, mechanici, remeselníci
Fyzicky náročná pracovná činnosť 2,0 – 2,4 Pracovníci na stavbách, poľnohospodári, lesníci, výkonní športovci

ENERGETICKÝ PRÍJEM = ENERGETICKÁ POTREBA X KOEFICIENT PRE JEDNOTLIVÉ AKTIVITY

VZOROVÝ PRÍKLAD výpočtu dennej energie:

Zadanie:
Michaela; 48 rokov
Prehľad činnosti počas dňa:

  • 5 hodín vykonáva činnosť s vysokou energetickou spotrebou
  • 8 hodín so strednou energetickou spotrebou
  • 3 hodiny prevažne v sede
  • 8 hodín spí.

Výpočet:
Základná nutričná POTREBA (podľa tabuľky č.1.): 1340 Kcal
Výpočet podľa koeficientov pre rôzne pracovné činnosti a voľno-časové aktivity za 24 hodín:

(2,0 x 5 + 1,6 x 8 + 1,4 x 3 + 0,95 x 8) : 24 = 1,4
1,4 x 1340 = 1876 Kcal

Žena by mala mať celkovú nutričnú potrebu 1876 Kcal (7879 kJ)

Sú to len veľmi orientačné výpočty, ktoré presne neodrážajú Vašu reálnu potrebu a nezohľadňujú ďalšie individuálne aspekty každého jednotlivca. Výhodou však je, že si to môžete vypočítať sami doma pri pozeraní televízie a budete sa vedieť aspoň trošku zorientovať v danej problematike. Možno sa po prvých výpočtoch začnete i Vy viac zaujímať o zloženie Vášho denného jedálnička.

V prípade, že sa chcete dozvedieť presné hodnoty dáme Vám možnosť ODMERAŤ SA PROFESIONÁLNYM PRÍSTROJOM JAWON IOI.

O projekte FIT MENU

čítať viac

Zdravá strava

čítať viac

Odborný garant FIT MENU

čítať viac