Prevádzkové informácie

ČASOVÝ ROZPIS VÝDAJA STRAVY
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ SCHAEFFLER SKALICA

PRACOVNÝ deň

  • Ranná zmena            10:00 – 13:00
  • Poobedná zmena        17:45 – 19:35
  • Nočná zmena            01:00 – 02:00

SOBOTA, NEDEĽA

  • Ranná zmena            10:00 – 11:00
  • Poobedná zmena        18:00 – 19:00
  • Nočná zmena            01:00 – 02:00

Zodpovedný vedúci: Švorcová Marta
Aproxima s.r.o., Dr.Schaefflera 1, 909 01 Skalica

ROZDELENIE MENU

V novom koncepte delíme Menu na:

DELITEĽNÉ

  • je uvedená samostatná príloha/prílohy v jedálnom lístku. V tomto prípade si môžete Menu rozdeliť a bude Vám SAMOSTATNE účtovaná cena za základ a cena za uvedenú prílohu. V prípade, že si Menu nerozdelíte, na pokladničnom doklade uvidíte rozúčtovanie na Základ a Prílohu.

NEDELITEĽNÉ

  • nie je samostatne uvedená príloha a Menu sa tým pádom nedá rozdeliť. (Medzi nedeliteľné Menu patria napríklad francúzske zemiaky, špagety s omáčkami či mäsom a VŽDY Menu III., Menu IV. a Menu V.)

Medzi DELITEĽNÉ Menu patrí: Menu I., Menu II., Menu V.
(výnimkou sú jedlá bez uvedenia samostatnej prílohy)

Medzi NEDELITEĽNÉ Menu patrí VŽDY: Menu III., Menu IV.
(toto upozornenie nájdete i pri výdajnom pulte)

V prípade, že si predsa len nechcete niektorú časť jedla z kompletného NEDELITEĽNÉHO Menu zobrať, budete napriek tomu platiť cenu za Kompletné Menu.

POMȎCKA
Ako viem, kedy je Menu DELITEĽNÉ a kedy NEDELITEĽNÉ?

Či je dané Menu deliteľné alebo nedeliteľné zistíte veľmi jednoducho z jedálneho lístka. V prípade, že je Príloha uvedená samostatne je Menu DELITEĽNÉ, v prípade, že Príloha samostatne uvedená nie je, potom je Menu NEDELITEĽNÉ. Informácie Vám podá i obsluhujúci personál.

Pokladničný doklad:

Uvedenie ceny na pokladničnom bločku je nasledovné:

  • DELITEĽNÉ MENU: Základ + Príloha
  • NEDELITEĽNÉ MENU: Celé Menu

CHLIEB

Nakoľko prichádzalo k nedorozumeniam pri účtovaní chleba, od 13.5.2016 sa účtuje chlieb ako Príloha VŽDY samostatne nasledovne:
V jedálničku nebude uvedené či má byť Menu s chlebom alebo bez. Je na Vás čo budete preferovať. Buď si vyberiete navrhnutú prílohu, alebo si dokúpite chlieb. Výnimkou je Menu, keď chlieb patrí k základu Menu (je uvedené pri názve celého menu).